Проверявайте редовно посевите от обикновена полевка през октомври

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 12.10.2020      348

През октомври есенните посеви трябва да се обследват и при численост на  неприятеля обикновена полевката над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна борба.

През пролетта на 2020 г.  вредна дейност на неприятеля и плътност над ПИВ е била установена в област Пловдив (1-2 активни колонии/дка) и в област Шумен (1-3 активни колонии/дка). В областите: Добрич и Сливен плътността е била под ПИВ.

Обикновена полевка ( Microtus azvalis) – разпространена е повсеместно в цялата страна. Нанася повреди на житни култури, люцерна, рапица, овощни градини и др. Тя живее на колонии в дълги ходове с различни брой дупки на повърхността. Обитаемите колони се установяват по разхвърлените купчинки пръст, добре изглеждащия отвор и вмъкнати зелени листа в него. При топла и суха зима размножителната способност на полевката е много голяма. Тя се размножава целогодишно и от една двойка  потомството стига до 2400 индивида. Тя се храни със зелената част на растението. Повредите се наблюдават от поникването на растенията до жътва. При голямо нападение посевът се оголва. След жътва се препоръчва да се извърши дълбока оран, за да се разрушат колониите и да се унищожи евентуално поникналата плевелна растителност, с която се храни полевката. При обследване на посевите се установява плътността на полевката и при наличие на 2 броя активни колони на декар се залагат отровни примамки, които се поставят в отворите (обитаемите) и се затъпкват с крак за предпазване на птиците и полезният дивеч. Третира се с разрешените за целта родентициди (Фостоксин  пелети ) - отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите.