Система за контрол на вредители по оранжерийни зеленчукови култури и полски зеленчукови култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 07.04.2021      592

Домати

ВредителКартофена мана Phytophthora infestans

Повреда

Заболяването започва от най-долните листата допиращи се на почвената повърхност, като воднисти петна съсредоточени във върха по протежение на жилките.

Контрол

Важна част от контрола на болестта е нейното навременно и точно диагностициране.  Преди поява на признаци да се пръска профилактично с контактни продукти за растителна защита.

ВредителКафяви листни петна Alternaria solani

Повреда

Отначало по старите листа се образуват дребни тъмно кафяви петна. Постепенно те се разрастват и при висока влажност се покриват с тъмнокафяв налеп.  При силно напетняване листата прегарят и изсъхват.

Контрол

Да се подържа добър топлинен режим в оранжериите, като се избягва висока въздушна влажност и задържане на роса по растенията. При установена зараза да се проведат няколко третирания през 7-10 дни с регистрирани продукти за растителна защитна.

ВредителСиво гниене Botritys cinerea

Повреда

Повредите по листата са под формата на светлозелени или жълтозелени петна, неясно ограничени от здравата тъкан. От долната страна петната са покрити с кадифен сивобял налеп.

Контрол

Патогена се запазва като спори по растителните остатъци или по конструкцията на оранжерията. Задължително за оранжерийните домати е да се осигури добър въздушен и воден режим на отглеждане.

ВредителДоматен миниращ молец Tuta absoluta

Повреда

При преглед на повреден лист през преминаваща светлина, мината образувана между двата епидермиса е напълно прозрачна и вътре може да се види и гъсеница.

Контрол

Залагане на феромонови, водни и светлинни уловки.  При установяване на първите мини, повредените листа се отстраняват. При ниска плътност може да се внесе: Macrolophus pygmaeus или Nesidiocoris tenuis.

ВредителОранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum

Повреда

По листата на нападнатите растения едновременно могат да бъдат намерени всички стадии на неприятеля. Ларвите отначало са подвижни, а по-късно се прикрепят на едно място, линеят и се превръщат в неподвижни нимфи.  При силно нападение листата пожълтяват.

Контрол

За предотвратяване масовото намнижаване на неприятеля се поставят жълти лепкави уловки.

При ниска плътност може да се внесе: Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus или Eretmocerus mundus.

За химичен контрол да се използват продукти с различен механизъм на действие.

ВредителЛистоминиращи мухи Liriomyza sp.

Повреда

Вредят ларвите, които се хранят с паренхима на листата. Мините са извити, с белезникав, а по-късно кафеникав цвят. Те са тесни, дълги, много често се пресичат или се съединяват помежду си, а екскрементите образуват тясна лентичка вътре.

Контрол

Да се използва здрав посадъчен  материал и да се предотврати проникване на мухите през вратите и проветрителите.

За проследяване на летежа и плътността на неприятелите да се използват оранжеви лепливи уловки.

ВредителТрипсове Thrips tabaci, Franklinella occidentalis

Повреда

Вредят ларвите, които се хранят с паренхима на листата. Мините са извити, с белезникав, а по-късно кафеникав цвят. Те са тесни, дълги, много често се пресичат или се съединяват помежду си, а екскрементите образуват тясна лентичка вътре.

Контрол

При ниска плътност може да се внесе: Macrolophus pygmaeus, хищни дървенички от род. Orius или Amblyseius swirskii.

Краставици

ВредителКубинска мана Peronospora cubensis

Повреда

Върху листата се образуват неправилни по форма и ограничени от жилките воднисти петна, които скоро пожълтяват.

Контрол

В оранжериите да се извършва редовно проветряване. При установяване на болестта да се третира със системни фунгициди през 7 дни.

ВредителБрашнеста мана по краставици Sphaerotheca fuliginea

Повреда

Патогена напада всички надземни органи, но най-вече засяга листата. Признаците се появяват под формата на бял брашнест налеп. Фотосинтезиращата повърхност силно намалява и това се отразява върху добива.

Контрол

Да не се пренебрегват общите профилактични мероприятия и унищожаването на плевелите в оранжериите и около тях.

При поява на първи признаци да се третира с разрешените продукти за растителна защита.

ВредителОранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum

Повреда

При силно нападение листата пожълтяват. Белокрилките отделят „медена роса“, върху която се развиват чернилни гъбички.

Контрол

Поставяне на жълти лепливи уловки.

При ниска плътност може да се внесе: Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus или Eretmocerus mundus.

ВредителТрипсове Thrips tabaci, Franklinella occidentalis

Повреда

В местата на убождане се появяват малки сребристобели петна. Когато са нападнати цветовете и младите завръзи в по-ранните фенофази, те опадват.

Контрол

Поставяне на сини лепливи уловки.

При ниска плътност може да се внесе:  Amblyseius swirskii или хищни дървенички от род. Orius.

ВредителПаяжинообразуващи акари Tetranychus sp

Повреда

При висока плътност акарите образуват колонии и изплитат паяжини по всички растителни части.

Контрол

Редовно да се обследват растенията и да не се допуска засушаване в оранжериите. При ниска плътност може да се внесе: Phytoseiullus persimilis.

Вредители по полските зеленчукови култури

Чесън

ВредителЧеснова муха Suillia lurida

Повреда

Луковицата на повредените растения   омеква, средният лист завяхва, завива се спираловидно, пожълтява и изсъхва. По-късно всички листа пожълтяват и изсъхват, а растенията при издърпване се прекъсват.

Контрол

Летежът на мухата започва при задържане на температурата за известен период около 1 на 5 см дълбочина в почвата. За сигнал служи и появата на домашната муха.

Първото пръскане се провежда в началото на летеж на мухите преди яйцеснасяне.