Система за контрол на вредители по семкови и костилкови овощни видове

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 07.04.2021      332

Вредители по семкови овощни видове

Фенофаза на развитие – „набъбване на пъпките” - „миши уши”

ВредителСтрупясване по ябълка и круша Venturia inaequalis; Venturia pirina

Повреда

Първичните заразявания се осъществят от аскоспори, те узряват по време на разпукване на пъпките. За тяхното изстрелване е необходимо навлажняване на листата и температура по-висока от 5ºС. Признаци на болестта се появяват след 9 дни, при температура между 17 и 23ºС. Симптоми по листата се появяват, още след разпукване на пъпките.

Контрол

За максимално ограничаване на първичните инфекции от аскоспори е необходимо да се проведат ранни предпазни третирания с разрешените за употреба фунгициди.  Първото предцъфтежно пръскане е от фенофаза „разпукване на пъпките” до „миши уши”.

Второто предцъфтежно пръскане е от фенофаза „зелени пъпки” до „бутонизация”.

ВредителОгнен пригор Erwinia amylovora

Повреда

Бактерията презимува в раковините, образувани по клонките и стволовете на дърветата. Разпространява се чрез водните капки, вятъра и по механичен начин. Патологичният процес се развива най-интензивно при температура на въздуха над 18ºС и при условия на висока атмосферна влажност.

Контрол

След задължителното есенно пръскане на нападнатите от болестта насаждения, е необходимо да се проведе и ранно пролетно третиране с мед съдържащ продукт за растителна защита (ПРЗ).

ВредителЧервен овощен акар Panonychus ulmi

Повреда

Със затопляне на времето и достигане на средни дневни температури 9-10°С, започва бързо ембрионално развитие. При ябълката излюпването на ларвите започва с разпукването на пъпките и приключва в края на цъфтеж или малко след това. Излюпените ларви се придвижват по първите листенца и започват да се хранят като смучат сок.

Контрол

При констатиране на 60-80 броя яйца / 10 см клонка, от фенофаза  „набъбване на пъпките” до „миши уши” се провежда третиране с регистрираните продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

В периода на излюпване на зимните яйца може да се използват хормонални акарициди.

ВредителКалифорнийска щитоносна въшка Diaspidiotus  perniciosus

Повреда

Ларвите се активизират при средно-денонощна температура 8-10ºС. При храненето си ларвите и възрастните женски, разрушават клетъчните стени на растителните тъкани. По младите клонки се наблюдават антоцианови продълговато-овални петна. По старата дървесина се забелязват само щитчетата на въшките, но в дъбочина, дървесината започва да загива и постепенно променя цвета си.

Контрол

От фенофаза „набъбване на пъпките“ до фенофаза „зелен конус” за контрол на зимуващите форми на калифорнийската щитоносна въшка се провежда третиране с регистрираните продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

ВредителОбикновена крушова листна бълха Cacopsylla pyri

Повреда

Бълхите се появяват при температура над 2,5 °С и започват да се хранят. Снасят яйцата си при 8-10°С в основата на късите клончета, пъпките и по кората. Възрастните и ларвите смучат сок от пъпките и леторастите на крушата. Нанесените повреди водят до отслабване и недоразвитие на пъпките.

Контрол

Химичен контрол се провежда, при задържане на температурите над 5ºС и при надвишаване прага на икономическа вредност (ПИВ) за възрастни и ларви 2-3 броя на 100 пъпки, с разрешените за употреба инсектициди.

Вредител – Ябълков цветопробивач Anthonomus pomorum

Повреда

Възрастните напускат местата на презимуване преди набъбване на пъпките при средно дневна температура над 8ºС.

Те се хранят с плодните и по-рядко с листните пъпки. Снасят в цветните пъпки, непосредствено преди цъфтежа.

Контрол

Химичният контрол е насочен срещу възрастното в период на хранене до начало на яйцеснасяне, при установяване на плътност над регистрираните прагове на икономическа вредност: 4-6 бръмбара на дърво или 15% повредени пъпки.

Вредители по костилкови овощни видове

Фенофаза на развитие – „набъбване-разпукване на пъпките” - „цъфтеж”

ВредителСачмянки род. Stigmina, Pseudomonas, Xanthomonas

Повреда

При висока влажност и температура над 3ºС по повърхността на заразените части се образуват конидии, които причиняват първични заразявания. По младите, нарастващи листа се появяват дребни пурпурни точки, които се разрастват до дребни закръглени петна. Тъканите в средата на петната некротират и отпадат. По леторастите също се образуват пурпурни точки, които се разрастват.

Контрол

Всяка значителна вълна на заразяване се осъществява след продължителни дъждовни периоди.

Ранно-пролетно третиране се провежда непосредствено „преди набъбване на пъпките” и при „набъбване на пъпките”.

Превантивно предцъфтежно пръскане се извежда във  фенофаза „бял бутон”.

ВредителРанно кафяво гниене Monilinia laxa

Повреда

Причинителят на болестта е „хладолюбива” гъба. Тя образува нови спори и през зимата, в дни с температура  над 0ºС и наличие на влага. Създава се висок инфекциозен фон, който може да доведе до масови заразявания по време на цъфтеж.

Контрол

Ранно-пролетното третиране се провежда във фенофаза „набъбване на пъпките”.

През пролетта третиранията се извършват по схема:

І-во пръскане - фенофаза „цветен бутон”. ІІ-ро пръскане - фенофаза „начало на цъфтеж”.

ВредителКъдравост по прасковата Taphrina deformans

Повреда

Повреди нанасят ларвите и възрастните женски, които смучат сок. При храненето си те разрушават клетъчните стени на растителните тъкани в следствие на ензимите инжектирани в мястото на убождане. Около мястото се образува корков слой и кората губи своята еластичност.

Контрол

Рано напролет, във фенофази „преди набъбване на пъпките” и „набъбване на пъпките” се извършва третиране с продукт за растителна защита, разрешен за употреба срещу този патоген.

ВредителКалифорнийска щитоносна въшка Diaspidiotus  perniciosus

Повреда

Повреди нанасят ларвите и възрастните женски, които смучат сок. При храненето си те разрушават клетъчните стени на растителните тъкани в следствие на ензимите инжектирани в мястото на убождане. Около мястото се образува корков слой и кората губи своята еластичност.

Контрол

Срещу зимуващите стадии на вредителя, се провежда третиране непосредствено „преди набъбване на пъпките“ и при „набъбване на пъпките“ с регистрираните за целта продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

ВредителОбикновена сливова щитоносна въшка Parthenolecanium corni

Повреда

Ларвите се активизират при средно денонощна температура на въздуха над 8°С. Пропълзяват по тънките клонки и започват да се хранят, като смучат сок. Краката закърняват и ларвите остават неподвижни. На гърба си натрупват восъкоподобна материя от която се оформя щитчето. При храненето си отделят медена роса.

Контрол

Срещу зимуващите ларви при констатиране на 20-30 броя / 100 см скелетна клонка се третира с регистрираните продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

ВредителЧервен овощен акар Panonychus ulmi

Повреда

Излюпването на ларвите започва след задържане на средните дневни температурата над 10-12°С. Ларвите се разпълзяват и смучат сок от пъпките и първите малки листенца. При силно нападение цветовете не се разтварят. След това ларвите се съсредоточават предимно по долната страна на младите листа и продължават да се хранят.

Контрол

Във фенофаза  „преди набъбване на пъпките” до при „набъбване на пъпките” и при констатиране на 60-80 бр. яйца / 10 см клонка се провежда третиране с регистрираните продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

В периода на излюпване на зимните яйца може да се използват хормонални акарициди.

ВредителЧерна сливова плодова оса  Hoplocampa minuta

Повреда

При затопляне на почвения пласт над 8°С, ларвата какавидира. в пашкула. Осите имагинират няколко дни преди цъфтежа на трънкосливата и ранните сортове сливи. Женските снасят в тъканта на чашелистчетата и по-рядко в самите чашки на още неразтворените цветове.

Контрол

Химичният контрол е насочен срещу възрастните, преди и по време на яйцеснасяне.

Първо пръскане се провежда при установяване (чрез стръскаване) на 2-3 броя оси средно на дърво във фенофаза „бял бутон”.

ВредителВишнев (черешов) хоботник Rhynchites auratus

Повреда

Масовата поява на хоботника съвпада с края на цъфтежа при черешата. Вредят възрастните, като нагризват набъбналите пъпки, цветовете, листата, младите завръзи, а по-късно и плодчетата.

Контрол

Химичният контрол е насочен срещу възрастните, преди или след цъфтеж при отчитане (чрез стръскаване) на 3 броя хоботници на 10 клонки / дърво.