Храната на бъдещето

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 23.10.2018      5146

През последното десетилетие освен бързия растеж на населението на планетата се наблюдава и значително нарастване на връзката между храненето и здравето. Засилва се интересът към т.н. функционални храни, които освен задоволяването на основните хранителни потребности имат и положителни ефекти върху здравния статус на хората.

Все повече навлизат в употреба различни хранителни добавки, подобряващи хранителната стойност на месото. Но наред с разпространените през последните години в качеството си на биологично активни хранителни добавки при храненето на човека и животните, като например синьо-зелените водорасли от вида Spirulina platensis, се увеличава и търсенето на алтернативни източници на протеини.

Какво има за вечеря?

Всички данни сочат, че насекомите ще се превърнат в храната на бъдещето. Според учените, около 1900 вида насекоми като скакалци, щурци, какавиди на копринена пеперуда и ларви на молци в цял свят могат да бъдат годни за консумация, защото са богати на висококачествени протеини.

И докато в държави като Тайланд, Мексико, Уганда е съвсем в реда на нещата вечерята да е съставена предимно от насекоми, то в Европа и Америка все още се изпитва определено смущение дори само при вида на хрупкавите шурци или скакалци. Промяната на хранителния режим на европееца не е краткосрочно решение с неясни цели, а добре премислена стратегия, зад която седят международни организации, концерни, стартъпове, хранителната промишленост, гастрономията и законодателните органи, които дефинират рамките на новите хранителни навици. Често в своите доклади за нарастващото население, Организацията по прехрана и земеделие изтъква преимуществата на насекомите като безопасен и евтин начин за здравословно хранене.  А голяма част от световните инвеститори се насочват към компании за отглеждане на насекоми за изхранване на животни.

Ексцентрично или стандартно меню за животни и хора

Брашното от насекоми се произвежда като се събират и сушат ларви от насекомото Hermetica illucens , които се хранят с биоразградими отпадъци. Преработените насекоми се явяват добра алтернатива на неустойчиви или ресурсно интензивни съставки като рибното брашно, рибно масло, соята, използвани най-често в развъдниците за риба. През 2013 г. реномираният изследователски институт за биологично земеделие (FiBL) заедно с  швейцарският концерн COOP стартира глобален проект за производството на брашно от мухи (Hermetica illucens) за фураж. Интересът към тази инвестиция расте, защото през последните години цената на рибното брашно значително увели стойността си.  На световните пазари в Китай и Южна Африка брашното от насекоми официално и без административни пречки се използва масово. В същото време в САЩ и Европа регулаторните органи още са в процес на изследване такъв тип хранене.

Правилата на двата континета не допускат да се използват насекоми в животинските фуражи – причината са опасенията около храненето на добитъка с преработени животински протеини.

Въпреки всичко ЕС работи усилено в насока приемане на законодателство и развитие на  производство на храна от насекоми. Доказателство за това е проектът PROtelINSECT, занимаващ се с изграждането на платформа в Европа за използване на протеини от насекоми в храна за животни в краткосрочен план и като пряк компонент за човешката храна в дългосрочен план.

В Северна Америка напредъкът е по-бърз – там канадската компания "Ентера" (Enterra) вече получи одобрение да продава своето брашно от насекоми(Hermetica illucens) за хранене на пъстървови риби в САЩ и на домашни птици и диви птици в зоопарковете в Канада. Възрастното насекомо Hermetica illucens e посевместно разпространено в целия свят, то не е вредител и също така не е вектор на болести. Ларвите на насекомото се хранят с разлагаща се органична материя. В канадската компания процесът на хранене и размножаване на насекомите се извършва при контролирани условия. След 14-дневен цикъл на хранене , ларвите се събират и преработват в съставки за хранене на животни или органичен натурален тор, богат на хранителни вещества и полезна микробна среда.

В бъдеще понятието за традиционна храна все повече ще бъде изместено от необходимостта да се задоволява бързо и качествено нарастващия по обем пазар. Вкусовите навици на отделните индивди ще бъдат жертвани за сметка на разрастващата се нова индустрия, за която бръмбарите, гъсениците и мухите ще се превърнат в задължителна добавка към менюто на милиарди хора по света.